Achiziţia gazelor naturale

Achiziţia gazelor naturale

Pentru a putea reduce efectiv cheltuielile unei companii legate de achiziţia gazelor naturale, este absolut necesară cunoaşterea în detaliu a cadrului legislativ şi a mecanismelor de funcţionare a pieţei de energie. Este imperios necesară analizarea posibilităţilor şi impedimentelor aduse de noua legislaţie nu doar cu privire la consumatori, ci şi pentru furnizori în ceea ce priveşte clauzele contractuale. Trebuie întotdeauna analizat efectul pe care aceste acte normative le pot avea asupra evoluţiei preţului şi cum pot influenţa riscurile legate de achiziţie. Secţiunea referitoare la sinteza pieţei vă poate oferi o imagine de ansamblu în acest domeniu.
După familiarizarea cu posibilităţile oferite de piaţă urmează, de regulă, alegerea furnizorului care – în funcţie de cantitatea şi obiceiurile de consum ale companiei dumneavoastră – oferă cantitatea solicitată de gaze naturale la preţul cel mai bun şi în condiţiile cele mai avantajoase. Serviciile noastre în domeniul achiziţiei gazelor naturale oferă soluţii pentru alegerea furnizorului potrivit şi oferă răspunsuri la problemele apărute în cursul negocierilor.
Pentru a reduce şi mai mult cheltuielile, este necesară efectuarea unui audit energetic cuprinzător care să ia în considerare toate obiceiurile de consum energetic ale companiei dumneavoastră, căutând răspunsuri la următoarele întrebări: Echipamentele din dotare sunt utilizate în mod optim din punct de vedere al eficienţei energetice? Tehnologia utilizată este cea mai optimă din punct de vedere al consumului de energie? Contractele de furnizare au fost elaborate în funcţie de obiceiurile de consum ale companiei dvs.? Care este durata de recuperare a investiţiilor în creşterea eficienţei energetice? La acestea şi la alte întrebări găsiţi răspunsurile în cadrul secţiunii Audit energetic.