Audit energetic

Audit energetic

Scopul serviciului de audit energetic este analizarea unei unităţi de producţie din punct de vedere al consumului şi al eficienţei energetice, evidenţiind acele zone unde se poate obţine reducerea cheltuielilor cu un efort cât mai mic. Analiza cuprinde procesele şi tehnologiile de producţie, activităţile secundare ce deservesc procesul de producţie, precum şi aspectele contractuale ale achiziţiei de energiei. Auditul şi activităţile conexe pot fi grupate în 3 faze majore: Analiză, Proiectare şi Execuţie.

Analiză

În faza de analiză a procesului de audit, specialiştii noştri identifică tehnologiile sau procesele care în momentul respectiv – dintr-un punct de vedere sau altul – nu funcţionează în modul cel mai eficient şi cu îmbunătăţirea cărora s-ar putea e pot obţine economii la costurile cu energia.
Prin expertiza sus-amintită, fiecărui aspect de îmbunătăţit identificat i se atribuie soluţii conceptuale, cu estimarea costurilor şi a perioadei de recuperare a investiţiei.
La sfârşitul fazei de analiză, pe baza costurilor estimate şi a timpului de recuperare a investiţiei, facem recomandări punctuale în privinţa modificărilor optime de realizat. Acestea pot fi grupate, de regulă, în trei categorii:

  • Soluţii Quick-win – Se pot obţine economii imediate cu costuri minime, fără riscuri. În aceste cazuri se va proceda la realizarea investiţiei.
  • Economii evidente – În acest caz, investiţia este, de regulă, mai importantă sau perioada de recuperare este mai lungă, însă se pot face prognoze realiste.
  • Investiţii cu un grad ridicat de risc – investiţie prea mare sau prea riscantă în raport cu cifra de afaceri a companiei.

Proiectare

În această fază se realizează proiectarea în detaliu a acelor investiţii, dezvoltări, modificări care au obţinut un răspuns pozitiv în faza de analiză. Faza de proiectare cuprinde proiectarea tehnică, prognoza economică, identificarea de milestone-uri, precum şi atribuirea acestora părţilor responsabile. De asemenea, sprijinim partenerii noştri în selectarea furnizorilor şi organizarea procedurilor de achiziţie.

Execuţie

Sub coordonarea strânsă a managerilor de proiect, în această etapă sunt realizate investiţiile şi dezvoltările sus-amintite pe baza proiectelor tehnice şi a planurilor financiare elaborate. În faza de execuţie asigurăm, de asemenea, coordonarea părţilor responsabile cu implementarea investiţiei, punând accent pe asigurarea calităţii, pe transparenţă şi pe documentarea completă.