Termeni si conditii

1. TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Utilizarea site-ului www.ensorce.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către Utilizator.

 

 

2. Companie

 

Ensorce SRL

Adresa: str. Louis Pasteur nr. 78/3, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

 

 

3. PROPRIETATEA – DREPTURI DE AUTOR

 

Vizitarea sau participarea la licitațiile organizate pe site-ul www.ensorce.ro implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de Ensorce SRL, implică acceptarea acelorași termeni și condiții. În consecință se recomandă citirea cu atenție a prezentei secțiuni.

 

Întregul conținut al site-ului www.ensorce.ro este protejat conform legii drepturilor de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al Ensorce SRL a oricăror elemente aparținând site-ului www.ensorce.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

Ensorce SRL NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul său. Vizitatorul / Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe- sau prin intermediul acestui site web.

 

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logouri, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Ensorce SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Ensorce SRL.

 

Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe acesta. Niciun Utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza activitatea pe site.

 

 

4. UTILIZATOR – CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului și a autentificării, pe parcursul derulării licitațiilor sau a evenimentelor care au avut loc pe parcursul utilizării site-ului. Utilizatorului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu Ensorce SRL, fără consimțământul expres al acestuia, oferit în prealabil în scris.

 

Transmiterea de către Utilizator de informații (oferte de preț) prin intermediul acestui site conferă Ensorce SRL dreptul de a comunica aceste informații Clienților săi (consumatori de energie electrică și gaze naturale) în cazul în care utilizatorul este câștigătorul licitației sau dacă acesta adresează o reclamație în scris cu privire la rezultatul unei licitații. În orice alt context numele Utilizatorului și al companiei pe care o reprezintă, precum și ofertele introduse de acesta vor rămâne confidențiale și vor fi prelucrate doar în scopuri statistice.

 

Ensorce SRL, în calitate de administrator al siteului www.ensorce.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor Utilizatorilor și al Clienților.

 

Urmare a accesării site-ului și a platformei de licitații, Ensorce SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. În ceea ce privește drepturile Dvs. în calitate de persoană vizată, astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă rugăm să accesați secțiunea Politica de confidențialitate.

 

 

5. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORILOR

 

Orice Utilizator care reprezintă un furnizor de energie electrică sau gaze naturale și care dorește acest lucru, se poate înregistra pe siteul www.ensorce.ro cu un simplu click pe butonul de Înregistrare disponibil pe pagina principală și parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării.

 

Pentru înregistrare, Utilizatorului i se solicită să introducă un nume de utilizator, numele, prenumele, numele companiei pe care o reprezintă, adresa de email și o parolă. Utilizatorul are obligația de a introduce o adresă de email validă și la care are acces doar el/ea, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procesului de înregistrare pe site. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. De asemenea utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice ofertă introdusă utilizând contul său în cadrul licitațiilor organizate pe siteul www.ensorce.ro, la care are drept de acces.

 

Ensorce SRL își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea sau de a bloca accesul la secțiunea de licitații (chiar și în timpul desfășurării unei licitații) pentru utilizatorii care nu respectă termenii și condițiile  de utilizare ale acestuia sau care – prin orice tip de mijloace – au încercat să împiedice buna desfășurare a licitațiilor organizate. În asemenea cazuri Ensorce SRL nu este obligat să notifice Utilizatorul cu privire la blocarea sau ștergerea contului.

 

 

6. PARTICIPAREA ÎN CADRUL LICITAȚIILOR ORGANIZATE PE WWW.ENSORCE.RO

 

Participarea în cadrul licitațiilor organizate pe siteul www.ensorce.ro este condiționată de înregistrarea prealabilă pe site, fiind solicitate următoarele informații:

– nume de utilizator

– nume

– prenume

– numele companiei

– adresa de email

– parolă

 

Înregistrarea pe site nu conferă automat unui Utilizator dreptul de a participa la toate licitațiile active, acest drept fiind acordat punctual pentru fiecare licitație de către administratorul siteului și depinde de următoarele:

– dacă furnizorul pe care Utilizatorul îl reprezintă a fost invitat să participe la o licitație specifică

– dacă Utilizatorul sau un alt reprezentant al furnizorului invitat la licitație a transmis Declarația de validitate și menținere a ofertei depuse în cadrul licitației, semnat și ștampilat. Modelul declarației constituie parte integrantă a documentației de achiziție transmisă furnizorilor invitați înainte de derularea licitației.

 

Participarea furnizorilor la licitațiile organizate pe siteul www.ensorce.ro este gratuită, Ensorce SRL percepe taxe sau comisioane în acest sens.

 

Manualul de utilizare al platformei de licitații se transmite furnizorilor invitați împreună cu documentația de achiziție. Acest manual conține toți pașii cu privire la înregistrarea Utilizatorilor, precum și modalitatea de transmitere a ofertelor.

 

Ensorce SRL nu dezvăluie numele Utilizatorilor, denumirea companiilor pe care le reprezintă sau numărul total al participanților la o anumită licitație. În urma finalizării licitației, participanții vor primi un email de informare care conține numărul de oferte înregistrate, numărul total al ofertelor valide și prețul câștigător.

 

Informațiile respective vor fi de asemenea prelucrate în scop statistic și transmise consumatorilor pentru care s-a organizat licitația, împreună cu numele furnizorului câștigător. Acest raport nu conține numele Utilizatorilor care au participat la licitație, nici numele companiilor pe care aceștia le reprezintă.

 

 

7. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

 

Orice eroare legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe siteul www.ensorce.ro, precum și cele legate de depunerea ofertelor va trebui comunicată în scris pe adresa: office@ensorce.ro și în paralel telefonic la nr. 0745-350596.

 

În cazul unor reclamații cu privire la funcționalitățile platformei, Utilizatorii vor trebui să facă dovada eventualelor erori prin capturi de ecran (print screen) sau poze. Cu toate că scopul Ensorce SRL este să asigure o competiție corectă și transparentă între ofertanți, acesta nu poate garanta că anumite erori care ar putea apărea pe parcursul derulării licitațiilor pot fi reproduse ulterior sau că acestea rămân înregistrate în fișierele stocate pe server.

 

Toate reclamațiile primite din partea utilizatorilor sunt înregistrate și Ensorce SRL transmite de fiecare dată un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștință a nemulțumirii respective, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

 

Utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Ensorce SRL prin aceste acțiuni.

 

În situația puțin probabilă în care o licitație trebuie anulată sau întreruptă ca urmare a unei erori de funcționare sau a dificultăților tehnice care pot fi datorate, dar fără a se limita la furnizorii serviciului de hosting sau de internet, Ensorce SRL își rezervă dreptul:

– de a relua licitația la o dată și oră stabilită pentru o altă zi sau în aceeași zi în cazul remedierii defecțiunilor în timp util, prețul de pornire în acest caz fiind cel la care licitația inițială a fost întreruptă/anulată

– de a finaliza licitația prin cerere de ofertă din partea a trei furnizori care au depus cele mai bune oferte. Ofertele se transmit prin email la o zi și o oră prestabilită și nu se negociază, câștigătorul licitației fiind desemnat furnizorul care a transmis cea mai avantajoasă ofertă în condițiile solicitate. În cazul în care cele mai bune două oferte sunt egale, Ensorce SRL va solicita îmbunătățirea ofertelor în vederea departajării câștigătorului.

 

 

8. MODIFICARI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

Ensorce SRL își rezervă dreptul de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.ensorce.ro, la Politica de confidențialitate precum și la Termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către Utilizatori în acest sens. Cea mai recentă variantă a Termenilor și a condițiilor de utilizare se regăsește întotdeauna pe siteul www.ensorce.ro, secțiunea Termeni și condiții.

 

Utilizatorul site-ului www.ensorce.ro are obligația de a verifica înainte de utilizarea paginii Termenii și condițiile în vigoare. În condițiile în care Utilizatorul continuă să folosească site-ul www.ensorce.ro, se considera că acesta este de acord cu Termenii și condițiile de utilizare în vigoare.

 

 

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (nume de utilizator și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

 

Prin accesarea site-ului, crearea Contului, utilizarea site-ului, participarea și depunerea ofertelor în cadrul licitațiilor, etc., Utilizatorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului www.ensorce.ro în ultima sa versiune care se regăsește la secțiunea dedicată. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

 

 

10. FORȚA MAJORĂ

 

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită prin lege, din motive independente de părți.

 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 

 

11. DISPOZIȚII FINALE

 

Siteul www.ensorce.ro este deținut de către Ensorce SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

 

Utilizatorii au obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu pot pretinde sau apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor respective, valabile la data accesării, utilizării siteului și/sau participării în cadrul unei licitații.