Servicii

Servicii

Scopul serviciilor noastre este să punem la dispoziţia clienţilor experienţa şi cunoştinţele acumulate pe pieţele de energie din Europa Centrală şi de Est, contribuind astfel la reducerea semnificativă a costurilor legate de achiziţia energiei.
Cu ajutorul instrumentelor şi tehnicilor specifice, asigurăm clienţilor noştri suport continuu în alegerea furnizorului de energie, pregătind astfel întregul proces de contractare şi negocierea condiţiilor specifice de furnizare.
În calitate de consultant independent reprezentăm întotdeauna interesele companiei dvs. ca şi consumator, garantând astfel obţinerea celui mai avantajos preţ şi a celor mai avantajoase condiţii în categoria respectivă de consum.
Succesul serviciilor noastre este garantat – funcţionarea firmei noastre se bazează pe un comision de succes, şi anume: clientul contribuie doar cu o parte din suma economisită la contravaloarea serviciilor primite. Procesul nu presupune niciun risc deoarece, în situaţia puţin probabilă în care nu reuşim să obţinem preţuri mai avantajoase, clientul nu va plăti nimic.
De-a lungul procesului de achiziţie a energiei oferim suport continuu clienţilor noştri (analiza costurilor, audit energetic, verificarea facturilor, elaborarea de studii şi analize, etc.), scopul principal al serviciilor noastre fiind de a contribui la succesul clienţilor noştri, de a le reprezenta interesele şi de a construi relaţii de colaborare de lungă durată.

Alte servicii

  • Analiza costurilor – Evidenţierea potenţialului de economisire
  • Cerere de oferte – Obţinerea celor mai avantajoase condiţii de pe piaţă
  • Organizarea procedurilor de achiziţie – Gândim, planificăm, organizăm
  • Analiza furnizorilor – Facilitarea competiţiei
  • Licitaţii electronice – Cheia succesului în optimizarea cheltuielilor
  • Elaborarea analizelor de piaţă
  • Benchmarking – Puterea informaţiilor de piaţă
  • Insourcing – Integrarea resurselor în cadrul companiei
  • Outsourcing – Externalizarea proceselor de achiziţie strategică
  • Analiza facturilor şi a altor documente financiare în vederea depistării greşelilor