Alegerea furnizorului de gaze naturale

Alegerea furnizorului de gaze naturale

Achiziţia gazelor naturale

Scopul serviciilor noastre este să oferim sprijin partenerilor noştri în procesul de selecţie a furnizorului de gaze naturale, prin utilizarea instrumentelor, tehnicilor şi informaţiilor strategice din domeniu, contribuind astfel la reducerea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale şi la negocierea celor mai avantajoase condiţii pe piaţa concurenţială. Prin serviciile sus-amintite, partenerii noştri au reuşit să economisească între 2 şi 20% faţă de cea mai avantajoasă ofertă din categoria lor de consum.
Prin colaboratorii noştri, în decursul ultimilor ani compania noastră a fost implicată într-o serie de proceduri de achiziţie de gaze naturale pe pieţele de energie din Europa Centrală şi de Est, organizând licitaţii şi cereri de oferte. Experienţa şi informaţiile de piaţă astfel dobândite, precum şi instrumentele de ultimă oră pentru demararea proceselor strategice de achiziţii sunt garanţia succesului proiectelor noastre.

Probleme ce pot fi rezolvate prin serviciile noastre

 • Furnizorii de gaze naturale nu depun destule oferte în cadrul licitaţiilor
  Ofertele custructură diferită nu se pot compara
 • Ofertele sosesc la intervale mari de timp şi, de regulă cu o valabilitate scurtă
 • Ofertele primite nu sunt competitive şi sunt greu de negociat
 • Consumatorii nu sunt în posesia informaţiilor de piaţă, nu cunosc preţul minim la care se poate ajunge pe piaţa concurenţială
 • Procedurile de achiziţie sunt pregătite necorespunzător, ceea ce poate duce la contractarea serviciilor de furnizare la un preţ ridicat

Care sunt serviciile pe care le oferim? – Reduceri semnificative de costuri

 • Luptăm pentru obţinerea celui mai mic preţ posibil pe piaţa concurenţială
 • În calitate de consultant independent, nu favorizăm niciun furnizor de gaze naturale, drept urmare, în cadrul procesului de achiziţie, reprezentăm doar interesele clienţilor noştri
 • Putem obţine un preţ mai mic în comparaţie cu cea mai avantajoasă ofertă din categoria de consum al unei companii
 • Dispunem de informaţii strategice privind piaţa gazelor naturale, putând estima trendurile şi variaţiile pieţei pe termen scurt şi mediu pe baza experienţei dobândite în cadrul proceselor de achiziţii derulate
 • Procedurile de achiziţie şi tehnicile de negociere garantează rezultate maxime în cadrul derulării proceselor de achiziţii strategice
 • În faza de pregătire a achiziţiei, pe baza informaţiilor şi a experienţei noastre, sprijinim elaborarea documentaţiei aferente licitaţiei sau a cererii de ofertă
 • Prin proceduri de ofertare bine gândite şi pregătite corespunzător, participanţii la licitaţii sau cereri de oferte beneficiază de aceleaşi condiţii
 • În funcţie de cantitatea şi obiceiurile de consum ale clienţilor noştri, încercăm implicarea unui număr cât mai mare de potenţiali furnizori, asigurând astfel un număr mare de oferte şi o concurenţă corespunzătoare
 • Dorim întotdeauna să dezvoltăm relaţii bune de cooperare cu furnizorii de gaze naturale şi dispunem de informaţii la zi referitor la condiţiile de piaţă
 • Pe baza informaţiilor strategice, cunoaştem întotdeauna preţurile cele mai avantajoase de pe piaţă şi luptăm să le obţinem pentru clienţii noştri
 • În cadrul proceselor de negociere utilizăm frecvent licitaţiile electronice, asigurând astfel o competiţie cinstită şi acerbă între furnizori şi obţinerea celui mai mic preţ
 • Prin procedura de licitaţii electronice se poate scurta semnificativ durata procesului de achiziţie. Ofertele ajung în format standard, comparabil şi în acelaşi timp, valabilitatea lor nemaifiind o problemă
 • Lucrăm pe bază de comision de succes, costurile serviciilor noastre fiind calculate raportat la economiile realizate de firma dumneavoastră, garantând astfel succesul întregului proces