Sinteza pietei de energie electrică

Sinteza pietei de energie electrică

Liberalizarea pieţei de energie electrică

Liberalizarea pieţei de energie electrică din România a început în primul trimestru al anului 2000 şi s-a realizat gradual, astfel încât, începând cu 1 iulie 2007, toţi consumatorii de energie electrică, indiferent de modul de utilizare a energiei electrice, de tipul de consum sau de cantitatea de energie electrică consumată, au posibilitatea să îşi aleagă furnizorul de energie electrică. Atât piaţa de energie electrică din România, cât şi din celelalte ţări membre ale Uniunii Europene este liberalizată în totalitate, consumatorii putând opta pentru selectarea unui furnizor agreat. În acest moment, sunt peste 55 de furnizori care vând consumatorilor energie electrică. În temeiul Memorandumului de înţelegere aprobat de către Guvernul României în martie 2012 – în conformitate cu obligaţiile asumate în relaţia cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană – s-a aprobat calendarul de eliminare treptată a tarifelor reglementate la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate (consumatorii finali care nu şi-au schimbat furnizorul de energie electrică sau nu şi-au renegociat contractele de furnizare a energiei electrice). Conform calendarului propus, furnizorii de energie electrică vor aplica în facturile clienţilor finali câte un nou tarif de energie electrică activă, “Componenta de Piaţă Concurenţială” – CPC. În septembrie 2012, acest nou tarif a reprezentat 15% din cantitatea totală de energie electrică consumată, urmând ca acest procent să crească până la 100% până la finele anului 2013, pentru consumatorii non-casnici, însemnând eliminarea completă a tarifelor reglementate. Pentru populaţie, eliminarea tarifelor reglementate va începe în luna iulie 2013 tarifele reglementate urmând a fi eliminate complet până la finele anului 2017.

Ce presupune liberalizarea pieţei de energie electrică pentru compania dvs.?

Pe o piaţă liberă, concurenţa ar trebui să conducă la scăderea preţului de furnizare a energiei electrice, la găsirea unor soluţii pentru ca furnizorii să fie mai eficienţi, la practicarea unor servicii mai bune faţă de client. Prin urmare, teoretic, liberalizarea pieţei de energie electrică ar trebui să aducă numeroase beneficii pentru afacerile din România. Cu toate acestea, în prima fază a liberalizării pieţei, aceasta va determina implicit creşterea energiei electrice, iar această creştere va avea influenţe negative în special asupra consumatorilor mici şi mijlocii, care, prin prisma posibilităţilor limitate de influenţare a pieţei şi lipsa informaţiilor relevante, nu vor fi în măsură să negocieze contracte avantajoase de furnizare a energiei electrice.

Care sunt riscurile schimbării furnizorului?

Activitatea de furnizare înseamnă, de fapt, comercializarea energiei electrice şi trebuie să includă o serie de servicii precum: citire, facturare, încasare, intermediere relaţie client-operator de reţea, încheiere contract de furnizare şi derulare contract conform prevederilor legale, investigare şi soluţionare în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la clienţi, informarea acestora în cazul unor modificări ale cadrului legislativ aplicabil, consultanţă ş.a. Schimbarea furnizorului de energie electrică nu presupune niciun risc. În cadrul procesului, fluxul energiei electrice nu va fi întrerupt, infrastructura de furnizare va rămâne aceeaşi şi nici noul furnizor nu va proceda la instalarea de noi echipamente. Singurul lucru care se schimbă este preţul energiei şi implicit numele furnizorului de pe factura de energie electrică. În situaţia neplăcută în care noul dvs. furnizor nu mai are posibilitatea să-şi îndeplinească obligaţiile, acest fapt nu va afecta alimentarea cu energie electrică. ANRE a emis reglementările în baza cărora furnizarea de energie electrică este asigurată în continuare de către alt furnizor.

Experienţe din România

Companiile mari îşi pregătesc din timp procedurile de achiziţie a energiei electrice, organizează licitaţii, însă, în lipsa instrumentelor şi tehnicilor necesare derulării procesului în condiţii optime, neavând acces la benchmark-uri relevante, de multe ori nu reuşesc să obţină preţurile cele mai avantajoase în ciuda eforturilor. Situaţia este şi mai dificilă în cazul consumatorilor mici şi mijlocii, deoarece aceştia de multe ori nu dispun de oferte suficiente, iar în cazul în care dispun, acestea nu se pot compara. De asemenea, intervine problema valabilităţii ofertelor, îngreunând procesul de analiză a acestora. În timp ce marile companii dispun de personal specializat pentru derularea procedurilor de achiziţie şi negocierea contractelor de furnizare a energiei electrice, firmele mici şi mijlocii, fără ajutorul unor parteneri externi specializaţi în negocierea contractelor şi selectarea furnizorilor de energie electrică, vor trebui să suporte preţurile impuse de principalii furnizori de pe piaţă.

Doriţi să schimbaţi furnizorul? – Nimic mai simplu!

 • Pasul 1 – trebuie să obţineţi mai multe oferte de la diferiţi furnizori, puteţi organiza o licitaţie sau puteţi apela la serviciile Ensorce pentru derularea procesului de selecţie a furnizorului de energie electrică.
  Deşi termenul pentru transmiterea ofertelor de furnizare este de maxim 30 de zile, puteţi scurta semnificativ durata procesului apelând la serviciile unei firme de consultanţă specializată, prin intermediul căreia puteţi obţine ofertele în termen de 3-5 zile. Ofertele pot fi evaluate comparând preţul energiei, durata contractului, condiţiile de încetare a contractului, termenele şi modalităţile de plată.
 • Pasul 2 – după alegerea noului furnizor şi după semnarea unui contract cu acesta, trebui notificat vechiul furnizor cu 30 de zile înainte de încetarea contractului. De asemenea, trebuie verificat dacă este potrivit sau nu contorul de energie electrică pentru piaţa concurenţială. Dacă nu, acesta va trebui schimbat, costurile aferente fiind suportate, de regulă, de către consumator.
  Este important de ştiut faptul că, odată cu schimbarea furnizorului nu va fi schimbată şi infrastructura de alimentare, nu se vor instala cabluri noi. Singura schimbare care intervine, de regulă, la schimbarea furnizorului este preţul energiei electrice şi numele furnizorului de pe factură.
 • Pasul 3 – odată început procesul, noul furnizor va contacta toate părţile implicate, în vederea citirii indexului contorului aferent datei efectuării schimbării furnizorului.
  Această citire are drept scop stabilirea indexului pentru decontarea finală (indexul de reziliere contract) cu vechiul furnizor, index ce constituie totodată şi indexul de la care decurg obligaţiile de plată aferente consumului de energie electrică către noul furnizor.
 • Pasul 4 – veţi primi o factură pentru decontarea finală, care va trebui plătită în termenul de scadenţă.
  Trebuie neapărat să verificaţi dacă această factură este corectă şi să comparaţi indexul final facturat cu ultimul index citit şi indexul iniţial din această factură cu indexul final din factura anterioară.